RIVERA, L.; G. NAVARRO, M.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. M. Actualidad editorial de la historia conceptual. Devenires, v. 10, n. 20, p. 175-190, 15 jul. 2009.